Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård med på evenemanget TERVE-SOS 2018 den 8–9 maj

7.5.2018


Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård presenterar webbtjänsten Vardenhetsval.fi på social- och hälsobranschens evenemang TERVE-SOS. Evenemanget ordnas i Verkatehdas i Tavastehus den 8–9 maj 2018.

TERVE-SOS är en årlig mötesplats för social- och hälsobranschen där nästan ett tusen beslutsfattare och yrkesmänniskor samlas. På programmet står avgiftsbelagda seminarier, kostnadsfritt program och ett gratis utställningsområde. Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård hittar du på avdelning 3 på utställningsområdet, alldeles invid huvudentrén.

Vid Kontaktpunktens monter kan du diskutera och ställa frågor om internationell hälso- och sjukvård samt delta i en utlottning.

I valfrihet ingår även möjligheten att åka till ett annat EU-land för planerad vård

I webbtjänsten Vardenhetsval.fi finns information om patientens rätt att använda hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands. Nu när det pågår en het diskussion om social- och hälsovårdsreformen fokuserar Vardenhetsval.fi på att förmedla information om de rättigheter som patienterna har i dagsläget. I den valfrihet som vi har idag ingår förutom möjligheten att välja sin hälsostation i Finland, också rätten att åka till ett annat EU-/EES-land eller Schweiz för planerad vård. Man får även vård ifall man insjuknar under en resa.

Förutom information om patientens rättigheter finns det på webbplatsen ett avsnitt för yrkesutbildade människor inom hälso- och sjukvården. I detta avsnitt finns information om vården av patienter från utlandet, faktureringen av vårdkostnaderna och om att skicka en patient för planerad vård utomlands.

Webbtjänsten har genomförts i ett samarbete mellan Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, Institutet för hälsa och välfärd, FPA samt social- och hälsovårdsministeriet.