Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård deltar i resemässan 2018

9.1.2018


Sakkunniga från Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och från FPA finns på plats på årets resemässa 18–21.1.2018 på avdelning 6p60. På vår mässavdelning, ett mosaiklandskap från Barcelona, kan du bekanta dig med webbtjänsten Vårdenhetsval.fi, fråga om hälso- och sjukvård i internationella situationer och beställa ett europeiskt sjukvårdskort.

Webbtjänsten Vårdenhetsval.fi ger information om hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands. Webbplatsen är till hjälp i frågor som gäller hälso- och sjukvård i internationella situationer, t.ex. om du insjuknar akut utomlands eller om du reser till ett annat land för att få sjukvård. Du får även information om patientens rättigheter, vårdkostnaderna och kostnadsersättningarna samt om inköp av läkemedel utomlands.

– Vi har nyligen uppdaterat de landsspecifika beskrivningarna om hälso- och sjukvårdstjänsterna i mer än 50 länder. De landsspecifika beskrivningarna innehåller nyttig information för resenärer om hälso- och sjukvårdstjänsterna i olika länder. Det går behändigt att skriva ut en beskrivning till exempel inför en resa. Sidorna fungerar bra också i mobilen eller på pekdatorn, berättar Annamari Qvist, kommunikationsplanerare vid kontaktpunkten. – Hela innehållet på webbplatsen Vårdenhetsval.fi finns tillgängligt på finska, svenska, engelska och nordsamiska. Webbplatsen har också information på finskt och finlandssvenskt teckenspråk.

Med det europeiska sjukvårdskortet får du vård om du insjuknar utomlands

Det lönar sig att ta med det europeiska sjukvårdskortet på resan eftersom ett plötsligt insjuknande under en utlandsresa annars kan bli dyrt. Med kortet får du medicinskt nödvändig sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården när du reser i EU- eller EES-länder eller i Schweiz. Med kortet får du också tillgång till vård om en långvarig sjukdom medför ett akut behov av vård under en resa eller om du behöver vård på grund av graviditet eller förlossning. Med det europeiska sjukvårdskortet får du vård till samma pris som de lokala invånarna.

Den vars sjukvårdskostnader Finland ansvarar för får det europeiska sjukvårdskortet av FPA. Medan resemässan pågår kan du beställa kortet på vår mässavdelning. Kortet är avgiftsfritt. Det europeiska sjukvårdskortet kan också beställas på nätet via FPA:s e-tjänst www.fpa.fi/etjanst eller på servicenumret 020 692 223, mån–fre kl. 8–17. Du loggar in på e-tjänsten med dina bankkoder eller med mobilcertifikat.

Knep och knåp på mässan så länge mässan pågår

På vår mässavdelning kan du delta i en utlottning genom att svara på dagens fråga eller genom att dela en bild av dig och mässödlan på Twitter eller Instagram. Du kan följa med stämningarna på mässan i sociala medier på #Matka2018 och #hoitopaikanvalinta.