Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård betjänar på internet och via e-post – telefontjänsten upphör den 31.12.2016

30.12.2016


Tjänsterna vid kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård ändras i början av 2017. Kontaktpunktens telefontjänst på numret 020 634 0400 upphör den 31.12.2016. Telefontjänsten läggs ned eftersom antalet frågor som hör till kontaktpunktens ansvarsområde har varit litet.

I fortsättningen betjänar vi främst på webbplatsen www.hoitopaikanvalinta.fi. Om du inte hittar den information som du söker på webbplatsen, kan du fråga om gränsöverskridande hälso- och sjukvård eller ge din respons via responsformuläret på webbplatsen. Du når oss också via e-post på adressen yhteyspiste(at)kela.fi.

Vad är kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård?

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård har till uppgift att ge allmän information om användningen av hälso- och sjukvårdstjänsterna i Finland och inom EU, om ersättning av kostnader och om det europeiska receptet. Varje EU-land har en nationell kontaktpunkt och i Finland är den verksam vid FPA.
Vi ansvarar för webbplatsen Vardenhetsval.fi, som ger information om planerad vård för finländare utomlands eller för utlandsbosatta i Finland samt om valfriheten inom hälso- och sjukvården i Finland.

Läs mer om kontaktpunktens verksamhet.