Kommunernas beslutsfattare samlas i Kommunernas hus: Vardenhetsval.fi är med på Kommunmarknaden den 13.–14.9.2017

4.9.2017


Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård presenterar webbtjänsten Vardenhetsval.fi på Kommunmarknaden, branschevenemanget för kommunsektorn som förväntas dra in nästan 7 000 besökare. Kommunmarknaden är Finlands enda forum för den offentliga sektorn och alla förvaltningar inom kommunsektorn är representerade på evenemanget. Också statsförvaltningen, företag och föreningar medverkar. Under två dagar dryftas aktuella teman inom kommunsektorn, till exempel integrationen inom social- och hälsovårdsreformen, digitalisering och kommunernas ekonomi i seminarier och infosnuttar. En del föreläsningar hålls också på svenska.

– Det lönar sig att titta in på vår avdelning S25, till exempel i seminarie- eller kaffepausen, och fråga om webbtjänsten och gränsöverskridande hälso- och sjukvård i allmänhet. På vår avdelning kan du även delta i en utlottning med fina priser, berättar kommunikationsplanerare Annamari Qvist.

I varje medlemsstat av den Europeiska unionen finns en egen kontaktpunkt för gränsöverskridande hälsovård. I Finland är kontaktpunkten placerad hos FPA, och den har fungerat i organisationen sedan den grundades år 2014. Kontaktpunkten är en del av FPA:s verksamhet i kunskapscentret för internationella ärenden.

– Vardenhetsval.fi är vår främsta servicekanal och utöver den betjänar vi även via e-post. kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård handleder kunderna både i användningen av hälsotjänster utomlands och i de frågor om hälso- och sjukvården som patienter som kommer till Finland har, säger Marika Lahtivirta, chef för kontaktpunkten.

På Kommunmarknaden kan du bekanta dig med webbtjänsten vardenhetsval.fi och verksamheten vid kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård i monter S25 på plan 2. Kommunmarknaden som ordnas av Finlands Kommunförbund och tidskriften Kuntalehti hålls i Kommunernas hus den 13.–14.9.2017. Välkommen!

Du får mer information om programmet på Kommunmarknaden på webbplatsen. Det kostar inget att besöka evenemanget, men du måste registrera ditt besök.