Jämförelse av system för läkemedelsersättning: I Finland finns det allt fler nya läkemedel på marknaden

11.5.2017


– Det är intressant att jämföra Finland och Nya Zeeland, eftersom länderna har liknande hälso- och sjukvårdssystem, vars kostnader per invånare ligger nära varandra. Dock har dessa länder mycket olika system för läkemedelsersättning och mycket olika läkemedelsmarknader, säger FPA:s forskare, provisor Katri Aaltonen.

Hur långt räcker läkemedelsersättningen i Finland och på Nya Zeeland? I Finland använder de hushåll som har lägst inkomst en större andel av sin totala konsumtion på läkemedel än hushåll med en högre inkomst. På Nya Zeeland har man inte upptäckt någon signifikant koppling mellan den höga självrisken och den socioekonomiska ställningen hos äldre.

– Nästan var femte finländare struntar i att köpa läkemedel eller genomgå andra behandlingar på grund av kostnaderna. Oftast är det personer med låg inkomst och dåligt hälsotillstånd som är tvungna att kompromissa gällande läkemedel och behandlingar, säger Aaltonen, vars doktorsavhandling publicerades i serien Forskningspublikationer.

På Nya Zeeland kan man få nästan helt subventionerade läkemedel för de flesta hälsoproblemen, men mängden alternativ är mer begränsad och i sortimentet finns fler äldre läkemedel än i Finland. Också antalet nya läkemedelsinnovationer på marknaden är större i Finland.

I Finland kan man få ersättning för 40 procent, 65 procent eller 100 procent av läkemedelspriset. På Nya Zeeland ersätts hela läkemedelskostnaden för de flesta läkemedlen. Också läkemedelssortimentet som ersätts skiljer sig. I Finland står många läkemedel som används för lindrigare och mer tillfälliga besvär utanför ersättningssystemet. Vid kroniska och svårare sjukdomar finns det flera nya läkemedel och många behandlingsalternativ som liknar varandra att välja mellan.

Källa: Affordability of medicines from the pharmaceutical system perspective. Comparative analysis of Finland and New Zealand. Aaltonen, Katri. Östra Finlands universitet, 2017. The Social Insurance Institution of Finland, Studies in social security and health 146, 2017.