Internationell social trygghet en allt mer aktuell fråga

31.5.2017


Många finländare flyttar till ett annat EU-land för att arbeta, studera eller bo i landet i pensionsåldern och använder hälsotjänsterna i det nya bosättningslandet. Också semesterfirare kan oväntat behöva sjukvård. Allt fler utlänningar söker sig också till hälso- och sjukvårdstjänsterna i Finland. Gränsöverskridande hälso- och sjukvård är dagens melodi.

EU:s patientdirektiv trädde i kraft 2011 och förpliktar Finland att bemöta patienter från andra medlemsländer som kommer hit för planerad vård på samma sätt som kommuninvånarna. Den viktigaste förutsättningen för att man ska kunna söka sig till planerad vård utanför hemlandet är fortfarande språkkunskaperna.

– Det är svårt att skapa en lyckad vårdrelation om läkaren och patienten inte har ett gemensamt språk. Också skillnaderna i hur patientjournaler förs och patientjournaler på olika språk överlag samt oron för höga vårdkostnader kan stå i vägen för att man söker planerad vård utanför bosättningslandet, säger Noora Heinonen, konsultativ tjänsteman vid finansministeriet, som var chef för kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård 2013–2016.

Ersättning av kostnaderna för hälsotjänster utomlands är ofta en komplicerad historia. Till exempel ersätts vårdkostnaderna för en person från Finland som sökt sig till tandvård i Estland, men den som sökt vård i Ryssland får ingen ersättning.

– I framtiden måste vi överväga om geografi är en ändamålsenlig och jämlik grund för ersättningen. Vi bör också komma ihåg att EU-lagstiftningen endast förpliktar till att ersätta vårdkostnader som uppstått i EU- och EES-länderna och i Schweiz. Den finländska lagstiftaren borde avgöra om man över huvud taget ska ersätta kostnader som uppstått i andra länder.

Internationell social trygghet handlar om transnationell reglering och samordning av lagstiftningen i olika länder. Den bildas av normer som tryggar rätten till vård för EU-medborgare som rör sig mellan länderna. Normerna definierar också ländernas betalningsansvar för vårdkostnaderna som uppstått.

Hur återspeglar sig den internationella regleringen på den sociala tryggheten i Finland och på vår lagstiftning? Kan vår hälso- och sjukvård, vars tjänster idag ordnas bosättningsbaserat, samordnas med ett europeiskt system som baserar sig på försäkringar?

Du hittar svaret på dessa och många andra frågor i FPA:s nya temabok Sosiaaliturvan rajoilla – Kirjoituksia kansainvälisestä sosiaalioikeudesta.

Källa: Kalliomaa-Puha L, Tuovinen A-K (red.). Sosiaaliturvan rajoilla. Kirjoituksia kansainvälisestä sosiaalioikeudesta. Helsingfors: Kela, Teemakirja 16, 2017.

Du kan söka dig utomlands från Finland för att använda hälsotjänster, men ersättning får du endast från EU- och EES-länderna och Schweiz. Du har rätt att få vård i ett annat EU-land på samma villkor som landets invånare. Du får medicinskt nödvändig vård i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz om du insjuknar plötsligt eller behöver vård på grund av försämring av en långvarig sjukdom eller i samband med graviditet eller förlossning.