Hur får man egentligen vård utomlands och andra frågor om hälsotjänsterna

19.7.2017


I juni frågade Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård om informationsbehov och erfarenheter relaterade till användningen av hälsotjänster. Syftet med enkäten var att kartlägga kundernas behov och önskemål för att utveckla kontaktpunktens kommunikation och webbtjänsten vardenhetsval.fi.

Totalt 96 personer besvarade enkäten. Av de tillfrågade berättade 37 procent att antingen de själva eller någon närstående hade använt hälsotjänster utomlands. Av de tillfrågade hade 40 procent behövt eller sökt efter information om vård utomlands för en egen eller en närståendes sjukdom. Endast 24 procent bedömde sina kunskaper om användning av hälsotjänster utomlands vara bra eller mycket bra, medan 65 procent bedömde sina kunskaper som medelmåttiga eller sämre.

Vårdplatser, kostnader och mediciner intresserar utlandsresenärer

Hälsovård annorstädes än i Finland funderade särskilt de som planerar att semestra eller flytta utomlands på. En tredjedel av dem som svarade på enkäten hade även funderat på detta rent allmänt.

Många kände till det europeiska sjukvårdskortet, men kunskaperna om användningen av tjänsterna, vårdrättigheterna och ersättningen av kostnader varierade. De tillfrågade önskade bland annat mer information om var det europeiska sjukvårdskortet kan användas, vårdrättigheter, ersättning av kostnader, vårdpriser och medförsel av mediciner samt köp av mediciner utomlands.

De tillfrågade funderade även överhur man ska agera vid ett sjukdomsfall och hur man kan göra sig förstådd inom sjukvården i ett annat land. Många efterfrågade även landsspecifik information om olika länders hälsotjänster.

Information söks och hittas på nätet

Vanligtvis söktes information via sökmotorerna på internet, hos FPA, olika myndigheter och försäkringsbolag samt diskussionsforum på nätet. Hälften av dem som svarade på enkäten önskade sig kunna få information på nätet och många av dem önskade att det fanns en central webbplats för detta ändamål.

Vi kan med glädje konstatera att svaren på många av de frågor som deltagarna i enkäten grubblade över redan finns på webbplatsen vardenhetsval.fi. Vi vidareutvecklar webbplatsen utifrån svaren, för att ännu fler ska enkelt kunna hitta informationen som de söker och för att de ska få lättförståeliga svar på sina frågor.

Grattis till Uleåborg, Åbo och Helsingfors!

Bland dem som angivit sina kontaktuppgifter i enkäten lottade vi ut tre presentkort till en dagligvaruhandel. Vi gratulerar vinnarna, som finns i Uleåborg, Åbo och Helsingfors. Vi tar kontakt med vinnarna personligen. Tack till alla som besvarade enkäten!

Fem viktiga saker – gör dig förtrogen med dessa innan du reser eller flyttar utomlands

  1. På våra landsspecifika webbsidor hittar du information om användning av hälsotjänster, kostnader, hälsovårdsmyndigheter samt allmän information relaterad till att ge och få vård i fler än 50 länder.
  2. Det europeiska sjukvårdskortet, vad får man med det?
  3. Vilka ersättningar kan jag få för vård som jag fått utomlands?
  4. Jag behöver mina mediciner under semestern, hur gör jag när jag behöver ta med mig mediciner utomlands?
  5. Kan jag alltså söka mig till ett annat land för att utnyttja hälsotjänster även i andra situationer än när jag insjuknar plötsligt?