FPA:s blanketter för personer som flyttar från eller till Finland finns på internet

25.9.2017


FPA tillhandahåller alla blanketter för sina privatkunder och samarbetspartner i sin e-tjänst, där blanketterna är indelade efter ämnesområde. Ett av ämnesområdena är flyttning från eller till Finland och här finns bland annat blanketten för ansökan om rätt till vård vid flyttning från Finland. Du använder denna ansökan när du flyttar till ett annat EU-/EES-land eller till Schweiz och ansöker om rätt till hälso- och sjukvård på samma villkor som invånarna i landet. Du ska även använda denna ansökan när Finland fortfarande är ditt bosättningsland, men ett annat EU-/EES-land eller Schweiz ansvarar för dina sjukvårdskostnader.

FPA:s blanketter finns som PDF-filer på finska, svenska och engelska. En del av blanketterna finns även på samiska. På sidorna finns närmare anvisningar för dig dom ska fylla i en ansökan. Numera kan du redan ansöka om de flesta av FPA:s förmåner även i FPA:s e-tjänst på internet. Ansökningar gällande resor i Finland kan göras elektroniskt. Ersättningar för sjukvårdskostnader och förmåner inom gränsöverskridande hälso- och sjukvård kan ännu inte ansökas elektroniskt.