Följ beredningen av social- och hälsovårdsreformen på webbplatsen alueuudistus.fi

27.2.2017


I vårdreformen som bereds som bäst förnyas hela den offentliga social- och hälsovården. Du kan följa hur beredningen av reformen framskrider på webbplatsen alueuudistus.fi (vård och landskapsreformen), dit man samlat ett täckande informations- och materialpaket om reformen. För webbplatsen alueuudistus.fi och kommunikationen kring reformen ansvarar social- och hälsovårdsministeriet samt finansministeriet.

Vård- och landskapsreformen är en av de största reformerna av förvaltningen och förfaringssätten som gjorts i Finland. Förändringen berör hundratusentals människor i deras arbete och påverkar tjänsterna för alla medborgarna. Förändringarna gäller också social- och hälsovårdens finansiering, styrning och beskattning. Målet är att ordnandet av tjänsterna inom social- och hälsovården och andra regionala uppgifter ska överföras till landskapen i början av 2019.

Om förändringen genomförs kommer den också att påverka innehållet på webbplatsen Vardenhetsval.fi. För närvarande innehåller webbplatsen information om användningen av hälso- och sjukvårdstjänsterna och om valfriheten inom hälso- och sjukvården i Finland i den rådande situationen, före vårdreformens genomförande. Vi uppdaterar innehållet på webbplatsen när ändringarna inom social- och hälsovården träder i kraft.