Ersättning från sjukförsäkringen för tandvård utomlands: Estland ger fortfarande mest tandvård

7.6.2017


EU-lagstiftningen gör det möjligt för finländarna att söka sig till tandvård i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz. Man kan uppsöka vård antingen med ett förhandstillstånd som utfärdats av FPA eller på eget initiativ. Om du besöker tandläkaren på eget initiativ, kan du ansöka om ersättning från FPA på samma grunder som för vård inom den privata hälso- och sjukvården i Finland.

Även om man alltså kan får ersättning från sjukförsäkringen för tandvård i nästan hela Europa, är det alltjämt bara få finländare som reser längre bort än till Estland för att besöka tandläkaren.

– Nästan 90 procent av FPA-ersättningarna för personer som på eget initiativ uppsökt tandvård utomlands betalades år 2016 för behandlingar som getts i Estland, säger planerare Reetta Kyyrö från FPA:s center för internationella ärenden.

I fjol betalade FPA ersättning för tandvård i Estland vid 7 342 tillfällen, medan ersättning året innan betalades vid cirka 6 394 tillfällen. Förutom Estland reste finländarna till Spanien för att få tandvård och ersättningar betalades vid drygt 670 tillfällen. FPA utfärdade 33 ersättningsbeslut för vård i Sverige, 31 ersättningsbeslut för vård i Tyskland, 62 ersättningsbeslut för vård i Ungern och 49 ersättningsbeslut för vård i Polen.

För att ersättning ska betalas för tandvård utomlands ska behandlingen som ges ingå i tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland och vara ersättningsgill enligt sjukförsäkringslagen. Med tjänsteutbudet avses den offentligt finansierade hälso- och sjukvården i Finland samt privata hälsotjänster som berättigar till ersättning från sjukförsäkringen.

– FPA ersätter inte kostnader för kosmetiska ingrepp, till exempel blekning av tänderna. Kostnader för åtgärder inom protetik och för tandteknikerns arbete ersätts endast för frontveteraner och minröjare. Tandreglering ersättas då behandlingen är nödvändig, när klienten till exempel har en avsevärd, medfödd tillväxt- eller utvecklingsstörning i käkarna, säger Reetta Kyyrö.

Du kan åka utomlands för att använda hälso- och sjukvårdstjänsterna där. Du kan åka utomlands för att använda tjänster inom både primärvården och den specialiserade sjukvården och även för att få vård för en långvarig sjukdom. Du behöver inte meddela detta på förhand till FPA eller andra myndigheter. FPA ersätter vård som ges i andra EU-/EES-länder och i Schweiz efteråt.