Elektroniska recept godkänns nu i Estland

28.1.2019


Finländska elektroniska recept kan från och med början av 2019 användas i Estland. I praktiken kan du köpa läkemedel i Estland med det elektroniska recept som en läkare utfärdar för dig i Finland. Du behöver alltså inte ett separat pappersrecept i Estland, ”recept för inköp av läkemedel utomlands”, liksom i de övriga EU- och EES-länderna. Ett pappersrecept för inköp av läkemedel utomlands fungerar dock fortfarande i Estland. Elektroniska recept kommer att införas i de övriga EU- och EES-länderna i ett senare skede.

För att öppna uppgifterna i ett elektroniskt recept utomlands krävs patientens samtycke. Ditt recept börjar fungera i Estland när du aktiverar ditt samtycke till att använda tjänsten på Mina Kanta-sidor. Samtycket gäller tills vidare och du kan även återkalla det på Mina Kanta-sidor. Du får ut dina läkemedel på apotek i Estland genom att visa upp ditt pass eller ett ID-kort. Du måste vara myndig och hämta ut läkemedlen själv – du kan alltså inte köpa ut läkemedel för någon annan eller med ett barns recept.

Vilka läkemedel får jag med receptet?

Användningen av elektroniska recept utomlands är behäftat med vissa begränsningar. Till exempel duger inte elektroniska recept som är skrivna för en viss behandlingsperiod, eftersom receptet ska innehålla uppgift om hur många förpackningar receptet är utfärdat för. Med ett elektroniskt recept kan man inte heller köpa ut narkotiska läkemedel eller läkemedel som påverkar centrala nervsystemet, baskrämer eller näringstillskott. Bekanta dig med alla begränsningar på webbplatsen Kanta.fi.

Får jag FPA-ersättning för läkemedel som jag köper i Estland?

Du kan få ersättning för läkemedel som du köpt i Estland om det motsvarande läkemedlet är ersättningsgillt i Finland. Ansök om läkemedelsersättning vid FPA i efterhand och bifoga till ersättningsansökan kvitton på läkemedlen som du köpt. Du kan inte få direktersättning för läkemedlen på samma sätt som i Finland.