Du som reser utomlands – den förändrade lagstiftningen har väl inte undgått dig?

10.4.2019


Planerar du en ryggsäcksresa eller en jordenruntresa som varar över ett halvår? Tillbringar du pensionsdagar i Spanien på vintern? Observera att lagen om bosättningsbaserad social trygghet i Finland ändrades i början av april. Vad innebär förnyelsen av den sociala tryggheten för hälso- och sjukvården för dig som vistas utomlands?

Under en tillfällig utlandsvistelse får du vård på samma sätt som tidigare

Med den nya lagen ändras gränsen för tillfällig utlandsvistelse från ett år till sex månader. Om du vistas utomlands mindre än sex månader, omfattas du vanligtvis fortfarande av den sociala tryggheten i Finland. Inom EU får du medicinskt nödvändig vård med det europeiska sjukvårdskortet som utfärdas av FPA. Du betalar den lokala självriskavgiften för vården. Med medicinskt nödvändig vård avses vård som du måste få för att kunna tryggt fortsätta din vistelse i destinationen enligt din ursprungliga plan. Utöver det europeiska sjukvårdskortet är det tillrådligt att även skaffa sig en reseförsäkring. Kom ihåg att om du ska arbeta inom EU, flyttas du vanligtvis till den sociala tryggheten i arbetslandet.

Om du vistas utanför EU mindre än sex månader är din rätt till hälso- och sjukvård vanligtvis oförändrad. Om du har kostnader vid akut sjukdom kan du ansöka om ersättning för dessa i efterhand vid FPA. Observera att ersättningen ofta endast täcker en liten del av kostnaderna. Det är speciellt viktigt att teckna en reseförsäkring om du ska resa till länder utanför EU/EES eller Schweiz.

Över sex månaders vistelse utomlands betraktas vanligtvis som permanent flytt

Om du bor utomlands stadigvarande, alltså över sex månader, kan du inte omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Tidigare betraktades en vistelse på över ett år som stadigvarande boende.  Om du inte omfattas av den sociala tryggheten i Finland kan du inte heller få FPA:s ersättning för vård som du har fått utomlands. När du flyttar stadigvarande utomlands har du inte heller rätt till det europeiska sjukvårdskortet som utfärdas av FPA.

För dem som får pension från Finland och flyttar permanent till ett annat EU-/EES-land eller till Schweiz utreder FPA emellertid även i fortsättningen kostnadsansvaret för hälso- och sjukvården. Detta betyder att man utreder huruvida pensionstagaren kan få vård i sitt nya hemland så att Finland betalar för vården.  Den som ska bo utomlands över ett halvår bör redan före flytten ta reda på hur hen kan bli sjukförsäkrad i det nya bosättningslandet.

Om du vistas utomlands under en längre period är det bra att komma ihåg att rätten att använda den offentliga hälso- och sjukvården i Finland i huvudsak baserar sig på hemkommunen. Om du har en hemkommun i Finland får du vård inom den offentliga hälso- och sjukvården mot samma klientavgift som uppbärs av kommuninvånarna. Magistraten registrerar din hemkommun vid flytt. Vanligtvis behåller du din hemkommun i Finland om boendet utomlands varar mindre än ett år. Om dy flyttar permanent till ett EU-/EES-land eller till Schweiz kan du i samband med flytten begära att FPA fastställer din rätt till vård i Finland.

Lagändringen gäller inte vissa specialgrupper

Lagändringen gäller inte vissa persongrupper som vistas utomlands en längre period. Till exempel är heltidsstuderande personer som avlägger hela sin examen utomlands fortfarande sjukförsäkrade i Finland under hela studietiden. Då kan en person som avlägger en examen inom EU använda det europeiska sjukvårdskortet som beviljats av FPA under sina studier, även om vistelsen varar längre än sex månader. De som studerar utanför EU kan få FPA-ersättning vid akut sjukdom.

Fråga vid behov vid FPA om du tillhör en specialgrupp när du vistas utomlands.

Kom ihåg flyttanmälan

Du ska anmäla din flytt utomlands till FPA om FPA betalar dig någon förmån eller om du har det europeiska sjukvårdskortet. Kom även ihåg att göra flyttanmälan till magistraten. I och med lagändringen kommer FPA i regel inte längre att utfärda separata beslut om tillhörandet till den sociala tryggheten i Finland. Du kan kontrollera dina uppgifter gällande boendet i Finland eller utomlands i FPA:s e-tjänst. När du flyttar tillbaka till Finland från utlandet får du tillbaka den sociala tryggheten när du anmäler återflytten till FPA och magistraten.