Det europeiska sjukvårdskortet kan åter beställas på kontaktpunktens avdelning på resemässan

11.1.2019


Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och FPA är med på mässan Matka 2019 den 17–20 januari 2019. Vår avdelning är 6p60. På vår mässavdelning kan du som bekant beställa det europeiska sjukvårdskortet, ställa frågor om internationell hälso- och sjukvård till experter och bekanta dig med webbtjänsten Vårdenhetsval.fi. I tärningsspelet med Europatema kan du testa dina kunskaper om länderna i Europa och i lotteritävlingen kan du fundera på hur ersättningarna för vård utomlands ser ut.

På kontaktpunktens Facebooksida pågår en utlottning under veckan före mässan där du kan vinna mässbiljetter för två. Vi lottar ut biljettpaketen den 15 januari 2019.

Med det europeiska sjukvårdskortet får du vård om du blir sjuk på utlandsresan

Det är klokt att ta med sig det europeiska sjukvårdskortetpå resan, eftersom oväntade sjukfall utomlands annars kan blir en dyr historia. Med kortet får du medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården när du reser i EU-/EES-länderna eller i Schweiz. Med kortet får du vård även om din långvariga sjukdom kräver akut vård under resan eller om du behöver vård i samband med graviditet eller förlossning. Med det europeiska sjukvårdskortet får du vården till samma pris som lokala invånare.

På mässan Matka 2019 kan du beställa det kostnadsfria kortet på vår mässavdelning och utanför mässan kan kortet beställas via FPA:s e-tjänst eller per telefon på FPA:s servicenummer.

Sjukvård utomlands intresserar

Vid kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård får du information om användning av hälso- och sjukvårdstjänster utomlands och i Finland. Kontaktpunkten ger råd i internationella situationer, till exempel om hur du kan söka dig utomlands för planerad vård, vilka rättigheter patienten har eller hur vård ersätts. Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård finns i alla EU-länder. I Finland betjänar kontaktpunkten på webbplatsen Vårdenhetsval.fi och via e-post.

– Webbplatsen Vårdenhetsval.fi är avsedd som hjälp för alla som av en eller annan anledning behöver vård utanför Finlands gränser, berättar Pia Blomqvist, planerare vid kontaktpunkten. – På webbplatsen är det bra att kontrollera vad som ska beaktas när man reser bort eller flyttar utomlands. Nyttig information för resenären finns i landsbeskrivningarna om hälso- och sjukvården i över 50 länder.

Experterna vid kontaktpunkten hjälper vid frågor kring gränsöverskridande hälso- och sjukvård även på resemässan. Du kan följa stämningen vid vår mässavdelning på sociala medier med hashtaggen #matka2019 och #hoitopaikanvalinta.