Den landspecifika informationen hjälper dig när du använder hälsovårdstjänster utomlands

7.2.2018


Den populära landspecifika informationen på Vardenhetsval.fi har förnyats. Nu är sidans information om användningen av hälsovårdstjänster i EU- och EES-länderna och Schweiz ännu tydligare dispositionerad.

Du har nytta av den landspecifika informationen framför allt om du insjuknar akut utomlands och behöver vård innan du kan återvända hem. Du kan ha nytta av informationspaketen även när du överväger att på eget initiativ söka dig till planerad vård i ett annat land.

De landspecifika informationspaketen behandlar framför allt följande teman:

  • Landets hälso- och sjukvårdssystem
  • Läkare och tandläkare
  • Läkemedel och apotekstjänster
  • Vård på sjukhus
  • Kvalitet och säkerhet i vården
  • Praxis i anslutning till tillgången till vård och avgifter

På sidan har vi även sammanställt information om många länder utanför Europa (bl.a. Ryssland, USA, Brasilien, Kina). I år lägger vi till nya länder på sidan.

Saknas det ett land på listan som du skulle vilja ha information om? Berätta om dina önskemål till Kontaktpunkten.

Den landspecifika informationen finns på finska, svenska och engelska.