Bekanta dig med hälsovårdstjänsternas prisuppgifter i Hoitopaikanvalinta.fi

27.11.2017


Vad kostar ett allmänläkarbesök i Helsingfors eller ett besök på stugortens läkarstation? Hur stora är skillnaderna i vårdkostnader mellan tandläkare om jag vill få vård av en privattandläkare?

Du kan lätt jämföra priserna för privata hälsovårdstjänster i Hoitopaikanvalinta.fi när du söker uppgifter enligt specialområde och ort. Prisuppgifterna i Hoitopaikanvalinta.fi har sammanställts genom att slå samman FPA:s serviceproducent- och ersättningsregister. Varför behövs det mer jämförelse av priserna för hälsovårdstjänster i Finland?

– Priserna för hälsovårdstjänster varierar mycket mellan serviceproducenterna. Enligt undersökningar skulle priskonkurrensen kunna vara bättre. Särskilt kedjeföretagens priser kan vara högre än de priser som tas ut av enskilda yrkesutövare. Konsumenternas ökade prismedvetenhet borde också gynna konkurrensen, säger chefen för informations- och kommunikationsenheten, forskningsprofessor Hennamari Mikkola från FPA.

– Allmänt taget har priserna stigit snabbare än den allmänna utvecklingen av inkomstnivån, men det finns också undantag. Till exempel priserna för avbildningsundersökningar har sjunkit på grund av den strängare konkurrensen.

Prisuppgifterna för hälsovårdstjänster som publiceras i Hoitopaikanvalinta.fi ger en bild av de genomsnittliga priserna för privata hälsovårdstjänster i Finland. I prisuppgifterna finns de serviceproducenter inom den privata hälsovården, som har ingått ett direktersättningsavtal med FPA. Med privata serviceproducenter avses en läkarstation eller ett sjukhus, en tandläkarmottagning med en eller flera tandläkare eller en fysikalisk vårdanstalt.

Prisuppgifterna som nu publicerats gäller för tidsperioden 1.1–30.6.2017. Från medianpriserna i Hoitopaikanvalinta.fi har sjukförsäkringsersättningen inte dragits av och i priserna ingår inte den separata byråavgiften som eventuellt tas ut av serviceproducenten.

Prisinformation för privat hälso- och sjukvård