Användningen av hälsotjänster utomlands och FPA-ersättningen

7.7.2017


Kostnaderna för sjukvård utomlands och ersättningarna som betalats ut till klienter i efterhand har ökat något enligt den statistik som FPA har sammanställt om finländarnas akuta sjukdomsfall och uppsökande av vård på eget initiativ uppsökande av vård på eget initiativ utanför hemlandets gränser. I statistiken beaktas endast de fall där klienten har betalat samtliga kostnader själv och ansökt om ersättning av FPA i efterhand. Kostnader som fakturerats mellan länderna har inte beaktats i dessa siffror.

År 2016 uppgick kostnaderna för vård i EU-/EES-länder och Schweiz till cirka tio miljoner euro, varav över 4 miljoner euro betalades i ersättningar. År 2012 uppgick kostnaderna för motsvarande sjukvård till cirka 6,5 miljoner euro, varav ungefär en miljon euro betalades i FPA-ersättningar.

Vård söks oftast i Estland, Spanien och Ungern

Mest har finländarna använt hälsotjänster i Estland, Spanien, Ungern, Tyskland och Belgien när de har sökt planerad vård utomlands på eget initiativ, med andra ord utan ett förhandstillstånd från FPA. Kostnaderna för vård i Estland uppgick 2016 till nästan 3,5 miljoner euro, varav FPA-ersättningar betalades till ett belopp om cirka 650 000 euro. Kostnaderna för vård i Estland utgjorde nästan 80 procent av sjukvårdskostnaderna i EU-/EES-länderna och Schweiz; den totala kostnaden var cirka 4,5 miljoner euro.

Kostnaderna för vård i andra länder var 2012 kring 6 miljoner euro och i fjol 5 miljoner euro. Av dessa behandlingar betalade FPA båda åren ungefär en halv miljon euro i ersättningar. Mest hälsotjänster använde finländarna 2016 i Thailand, USA, Turkiet, Ryssland och Kina.

FPA ersätter sjukvårdskostnader som uppstått i andra länder än i EU-/EES-länderna eller Schweiz vid akuta sjukfall. Uppsökande av vård på eget initiativ ersätts inte utanför EU.

Klienten kan även uppsöka planerad vård utanför Finland i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz med ett förhandstillstånd som FPA beviljar, varvid klienten endast betalar klientavgiften för vården. I fjol beviljades 126 förhandstillstånd, medan det 2012 beviljades 45 förhandstillstånd.

Läs mer om statistik om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (Slideshare)