EU-medborgarnas kunskaper om gränsöverskridande hälso- och sjukvård fortfarande bristfälliga

29.1.2018

Patienterna söker sig inte lätt till planerad vård i ett annat EU-land och känner inte heller till sina rättigheter, säger en färsk undersökning av ANEC, som stöder de europeiska konsumenternas intressen i standardiseringsarbetet. Av de 1 656 EU-medborgarna som besvarade ANECs enkät hade 37 procent fått vård i ett annat EU-land på grund av akut […]

Säsongsarbetare och ICT-anställda och användningen av hälsotjänster i Finland

22.1.2018

Bärplockare från Thailand, IT-expert från Indien, hotellreceptionist från Ryssland. I Finland vistas och arbetar varje år tusentals säsongsarbetare som kommer från länder utanför EU, från de så kallade tredje länderna, och några hundra ICT-anställda (intra-corporate transfer), till exempel som direktörer för internationella bolag. Som användare av de offentliga hälso- och sjukvårdstjänsterna likställs säsongsarbetare och ICT-anställda […]

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och FPA deltar i årets resemässa 18–21.1.2018

16.1.2018

På vår mässavdelning kan man fråga om sjukvård i internationella situationer, bekanta sig med webbtjänsten Vårdenhetsval.fi och beställa ett europeiskt sjukvårdskort. Sakkunniga från FPA och från Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård är anträffbara på avdelning 6p60. Webbtjänsten Vårdenhetsval.fi ger information om hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands. Webbplatsen är till hjälp i frågor […]

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård deltar i resemässan 2018

9.1.2018

Sakkunniga från Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och från FPA finns på plats på årets resemässa 18–21.1.2018 på avdelning 6p60. På vår mässavdelning, ett mosaiklandskap från Barcelona, kan du bekanta dig med webbtjänsten Vårdenhetsval.fi, fråga om hälso- och sjukvård i internationella situationer och beställa ett europeiskt sjukvårdskort. Webbtjänsten Vårdenhetsval.fi ger information om hälso- och […]