Ta med läkemedel på en längre resa. Vad är viktigt att komma ihåg?

30.10.2017

Ska du återvända söderut för vintern? Behöver du ta med dig dina läkemedel? Expedierar ditt närapotek i Malaga finländska recept? Före avresan är det bra att ta reda på recept, reglerna kring ersättningsgilla läkemedel och hur du ansöker om ersättning. Huvudregeln är att ett recept som utfärdats av en läkare i Finland duger i samtliga […]

Suomi.fi erbjuder även information om social- och hälsovårdens tjänster

23.10.2017

Till den förnyade webbtjänsten Suomi.fi samlas som bäst information om de offentliga tjänsterna och kanalerna för ärendehantering i hela Finland. Offentliga tjänster kan produceras bland annat av statliga ämbetsverk, inrättningar, kommuner samt av statliga bolag och affärsverk. Suomi.fi betjänar såväl medborgare som företag och myndigheter. Avsnittet för det nationella servicedatalagret (SDL) i Suomi.fi kommer även […]

Webbplatsen Vårdenhetsval.fi fyllde två år

2.10.2017

Webbplatsen Vårdenhetsval.fi firade sin 2-årsdag den 30 september 2017. När den lanserades var Vårdenhetsval.fi den första riksomfattande webbplatsen med heltäckande information både om den nationella valfriheten inom hälso- och sjukvården och om den gränsöverskridande hälso- och sjukvården. Vårdenhetsval.fi utvecklades av kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd, Folkpensionsanstalten […]