Hur får man egentligen vård utomlands och andra frågor om hälsotjänsterna

19.7.2017

I juni frågade Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård om informationsbehov och erfarenheter relaterade till användningen av hälsotjänster. Syftet med enkäten var att kartlägga kundernas behov och önskemål för att utveckla kontaktpunktens kommunikation och webbtjänsten vardenhetsval.fi. Totalt 96 personer besvarade enkäten. Av de tillfrågade berättade 37 procent att antingen de själva eller någon närstående hade […]

Redan nästan 1,8 miljoner finländare har det europeiska sjukvårdskortet

13.7.2017

FPA har utfärdat EHIC-kortet, det europeiska sjukvårdskortet, till nästan 1,8 miljoner finländare. Antalet kort har ökat stabilt sedan 2012, då FPA enligt sin statistik hade utfärdat cirka 1,2 miljoner kort. Alla personer för vars sjukvårdskostnader Finland ansvarar har rätt till det  (European Health Insurance Card, EHIC). Du kan beställa det kostnadsfria kortet från FPA. Kortet […]

Användningen av hälsotjänster utomlands och FPA-ersättningen

7.7.2017

Kostnaderna för sjukvård utomlands och ersättningarna som betalats ut till klienter i efterhand har ökat något enligt den statistik som FPA har sammanställt om finländarnas akuta sjukdomsfall och  uppsökande av vård på eget initiativ utanför hemlandets gränser. I statistiken beaktas endast de fall där klienten har betalat samtliga kostnader själv och ansökt om ersättning av […]