Nya sidor om internationell sjukvård på fpa.fi

30.6.2017

Hur får man sjukvård utomlands? Vem betalar för vården? Bekanta dig med de förnyade FPA sidorna. De nya webbsidorna om  har publicerats på finska, svenska och engelska på fpa.fi. Förnyelsen är en del av en större helhet – i juni publicerades även den omfattande helheten . Där hittar du information bland annat om den sociala […]

Svara på enkäten – påverka kommunikationen hos kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård

15.6.2017

Har du erfarenhet av att använda hälsotjänster utomlands? Varifrån har du sökt information om hälsotjänster i Europa eller ännu längre bort? På vilka sätt och varifrån tycker du att man borde få information om detta? Med den här korta webbenkäten kan du berätta din åsikt om användningen av hälsotjänster utomlands. Din åsikt är mycket viktig. […]

Gränslagen som revideras vidare till riksdagen

14.6.2017

Riksdagen föreslår ändringar i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård, den så kallade gränslagen, och på sjukförsäkringslagen. Utgångspunkten skulle fortsättningsvis vara att kostnader för hälsotjänster utomlands skulle enbart ersättas för sådana hälsotjänster som ingår i tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland. Detta skulle avse de hälsotjänster för vars kostnader landskapet skulle ha ansvarat i […]

Följ Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård nu på Twitter

9.6.2017

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård har öppnat ett eget Twitterkonto, följ oss på @rajayhteyspiste. Den första tweeten flög ut i världen den 4 maj och lästes av över 3 000 Twitteranvändare. Det nya Twitterkontot fokuserar på att förmedla information om användningen av hälsotjänster i Finland och utomlands. Välkommen att dela, följa och kommentera våra […]

Ersättning från sjukförsäkringen för tandvård utomlands: Estland ger fortfarande mest tandvård

7.6.2017

EU-lagstiftningen gör det möjligt för finländarna att söka sig till tandvård i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz. Man kan uppsöka vård antingen med ett förhandstillstånd som utfärdats av FPA eller på eget initiativ. Om du besöker tandläkaren på eget initiativ, kan du ansöka om ersättning från FPA på samma grunder som för vård […]

Personer utan hemkommun har rätt att använda hälsotjänster mot klientavgiften

2.6.2017

Ett särdrag i vårt offentliga servicesystem har varit hälsotjänsterna som ordnas bosättningsbaserat. Tjänsterna är lokala och tillhandahålls för invånarna i den egna kommunen. Ersättning för sjukvårdskostnaderna får alla som är sjukförsäkrade i Finland. Också en utlänning som inte har en hemkommun eller en finländare som är stadigvarande bosatt utomlands kan ha rätt till de offentliga […]