Ingångssidan på Vardenhetsval.fi har förnyats

22.3.2017

Aktuella ärenden och det viktigaste innehållet på webbplatsen har lyfts fram på den nya ingångssidan till webbplatsen Vardenhetsval.fi som togs i bruk i mars. Målet med den förnyade webbplatsen är att hjälpa läsarna att hitta den mest lästa och mest aktuella informationen bland webbplatsens mångsidiga innehåll. Följ aktuella nyheter och hitta det viktigaste innehållet Längst […]