Följ beredningen av social- och hälsovårdsreformen på webbplatsen alueuudistus.fi

27.2.2017

I vårdreformen som bereds som bäst förnyas hela den offentliga social- och hälsovården. Du kan följa hur beredningen av reformen framskrider på webbplatsen , dit man samlat ett täckande informations- och materialpaket om reformen. För webbplatsen alueuudistus.fi och kommunikationen kring reformen ansvarar social- och hälsovårdsministeriet samt finansministeriet. Vård- och landskapsreformen är en av de största […]

Vårdenhetsval.fi erbjuder information också på teckenspråk

9.2.2017

Den centrala informationen på webbplatsen Vårdenhetsval.fi har publicerats på teckenspråk på adressen . Webbplatsen Vårdenhetsval.fi betjänar dem som anlitar hälso- och sjukvårdstjänster samt hälso- och sjukvårdspersonal. Den erbjuder information om patientens möjligheter och rättigheter att anlita hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands. På webbplatsen finns också information om klientavgifter, vårdkostnader och ersättningar för dessa. […]

Bekanta dig med webbplatsen på teckenspråk

9.2.2017

Vi har publicerat det viktigaste innehållet på webbplatsen Vardenhetsval.fi på både finskt och finlandssvenskt teckenspråk. ges bland annat information om hur du kan välja hälsostation eller sjukhus i Finland, hur en flytt utomlands påverkar din rätt till sjukvård och hur du ska gå tillväga för att få planerad vård utomlands. Du kan läsa innehållet på […]