Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård betjänar på internet och via e-post – telefontjänsten upphör den 31.12.2016

30.12.2016

Tjänsterna vid kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård ändras i början av 2017. Kontaktpunktens telefontjänst på numret 020 634 0400 upphör den 31.12.2016. Telefontjänsten läggs ned eftersom antalet frågor som hör till kontaktpunktens ansvarsområde har varit litet. I fortsättningen betjänar vi främst på webbplatsen www.hoitopaikanvalinta.fi. Om du inte hittar den information som du söker på […]

Så här gör du anmälan om byte av hälsostation

15.12.2016

Som klient inom den offentliga hälso- och sjukvården kan du välja vilken hälsovårdscentral och hälsostation du vill använda. Du kan välja en enhet i hela Finland och byta enhet högst en gång om året. Du kan bara vara klient vid en hälsostation samtidigt. Bytet av hälsostation ska meddelas skriftligt både till den nuvarande och den […]