Vårdenhetsval.fi nu också på samiska

7.11.2016

Webbtjänsten Vårdenhetsval.fi har öppnats på samiska på adressen . Tjänsten ger information om hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands. Vårdenhetsval.fi är en webbtjänst inom hälso- och sjukvården. Den är ett samarbete mellan Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, Institutet för hälsa och välfärd, FPA och Social- och hälsovårdsministeriet. Webbplatsen betjänar alla som anlitar hälso- […]

Vi har öppnat webbplatsen Vardenhetsval.fi på samiska

7.11.2016

Webbplatsen Vardenhetsval.fi kan nu även läsas på samiska på adressen . Hittills har hela sidinnehållet funnits tillgängligt på finska, svenska och engelska och nu har språkurvalet utökats med nordsamiska. Du kan enkelt välja språket via språkmenyn som finns på varje sida. Allt innehåll på webbplatsen, förutom landsspecifik information och avsnittet som är avsett för yrkeskunniga […]